Regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na cele udziału w szkoleniu e-learningowym pt. „Wielodyscyplinarne postępowanie z pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej”.

 

Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie („Szpital”) z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31 501 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital w celu organizacji szkolenia e-learningowego pt.  „Wielodyscyplinarne postępowanie z pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej”. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w szkoleniu.